Aanmelden

Enthousiast over onze school en leerwegen? Hieronder staat alle informatie over de aanmeldingsprocedure, toelating en passend onderwijs.

Aanmelden

Ouders melden hun kind persoonlijk aan voor leerjaar 1 tijdens de centrale aanmeldavonden die jaarlijks in maart worden georganiseerd. Aanmeldformulieren zijn ook te downloaden via onderstaande link.

Aanmeldformulier leerjaar 1  

Aanmeldformulier leerjaar 2, 3 en 4

Toelating

Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend. Een leerling wordt toegelaten op de leerweg die de basisschool adviseert. Als het resultaat van de eindtoets bekend is, kan de basisschool het schooladvies naar boven bijstellen en kan de leerling op een hoger niveau toegelaten worden. Na aanmelding kan een leerling opgeroepen worden voor aanvullend onderzoek. Dat onderzoek is dan nodig om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning. Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating en plaatsing.

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met de wet van passend onderwijs kunnen scholen de middelen voor extra ondersteuning effectiever inzetten, waardoor zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Vanaf 1 augustus 2014 is het ‘rugzakje’ komen te vervallen. De ondersteuning gelukkig niet. Scholen hebben vanaf bovenstaande datum een zogenoemde zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school dit intern organiseren. Lukt dat niet dan wordt de leerling doorverwezen naar een andere reguliere school in de regio of naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Meer informatie over de taken, de functie en de rol van het samenwerkingsverband vindt u op de website: www.rsvbreda.nl. Er is ook een algemene website over passend onderwijs, speciaal voor ouders: www.steunpuntpassendonderwijs.nl.