Ziekmelding

Is uw kind ziek? Dan kunt u dit vóór schooltijd tussen 08.00 en 08.30 uur op twee manieren doorgeven. Telefonisch op het nummer 076-2011330 of via email scalaziekmelding@rocwb.nl. Is uw kind na het weekend nog niet beter? In dat geval dient u uw kind opnieuw ziek te melden. Als uw kind weer beter is, meldt hij of zij dit bij de receptie voor aanvang van de eerste les.