Kernwaarden

Kernwaarden zijn overtuigingen die onze missie, visie en manier van werken weergeven. Op Scala houden wij vast aan de volgende waarden:

Eigenzinnigheid

We hebben uitgesproken opvattingen over onze leerling. Over het onderwijs. Over de maatschappij. Over de wereld. Wij stimuleren een grote mate van zelfbewustzijn. Hier durven we voor te staan en zijn we aan gecommitteerd! Deze opvattingen stralen we dan ook uit naar onze leerlingen, ouders en het beroepenveld.

Inspiratievol

Onze inspiratiebron bestaat uit de jonge mensen die bij ons een opleiding volgen. Wij vinden het dagelijks bijzonder om met hen te werken en van hen te leren. Op onze beurt dienen wij als inspiratiebron voor onze leerlingen. Met een diep geloof in mensen, persoonlijke groei, talentontwikkeling en mogelijkheden.

Expressief

Onze leerlingen en ideeën verdienen geen bescheidenheid. We zeggen wat we denken en geven onze leerlingen de eer die ze verdienen. Wij willen daadwerkelijk laten zien en ervaren waar wij voor staan en wat we belangrijk vinden.