TalentTour ROC West-Brabant

Maandag 19 oktober 2015 - De organisatie van Bourgondisch Breda heeft Scala gevraagd een stuk entertainment te verzorgen tijdens dit Bredase evenement, dat eind november plaatsvindt. Aangezien het op Scala barst van het talent, hebben wij geen moment getwijfeld om deel te nemen aan dit project. Mede vanwege het feit dat dit project o.i. uitstekend past binnen de TalentTour.

Doel: het verzorgen van een stukje entertainment en leerlingen laten deelnemen aan een groot evenement waarin ze zichzelf durven presenteren en samenwerking tussen leerlingen uit verschillende leerjaren en verschillende opleidingen realiseren.

Aanpak: leerlingen enthousiast maken om te zingen of te dansen tijdens Bourgondisch Breda

Taakverdeling:
-Leerlingen begeleiden bij zang en dans
-Afspraken maken met de organisatie van Bourgondisch Breda
-Repetitie
-Uitvoering

Resultaat:
wij hopen op een zeer succesvol optreden!