Op zoek naar mijn toekomstig beroep.

Vrijdag 30 september 2016 -

Gezocht gastdocenten m/v.

Oproep aan familie, bedrijven, vrienden, buren en andere kennissen!

Wilt u ook investeren in de toekomst van onze jongeren? Geef u dan op voor onze beroepencarrousel op Scala. Deze wordt georganiseerd in het kader van ‘Op zoek naar mijn toekomstig beroep’. Een project voor al onze tweedejaars leerlingen. Dit alles om ze te helpen een betere studie- en beroepskeuze te maken. Maakt u hen enthousiast voor uw beroep?

U meldt zich hiervoor aan door een bericht te sturen naar s.delaat@rocwb.nl o.v.v. gastdocentschap 2016. U geeft dan drie gastlessen op donderdag 17 november tussen 10.00 en 14.00 uur.

Meer doen dan dat? De leerlingen komen graag met u in contact op de Beroepenmanifestatie die plaatsvindt in Jeugdland te Ulvenhout op woensdag 8 februari van 12.00 – 16.30 uur. In gesprekken met beroepsbeoefenaren van bedrijven/instellingen maken de leerlingen afspraken voor de Praktijkdag daarna op donderdag 22 februari a.s. Meer informatie? Stuur ook hiervoor een bericht naar s.delaat@rocwb.nl o.v.v. Beroepenmanifestatie.