Scala wil leerlingen kansrijker laten doorstromen richting mbo en arbeidsmarkt

Vrijdag 26 januari 2018 -

Vandaag vond er op onze school een ondertekening plaats van een brief aan Onderwijsminister Slob over de toevoeging van het vak Duits aan de bovenbouw van de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Hierbij gaat het specifiek om het examenprogramma Dienstverlening en Producten, waarbij Duits nu alleen als extra vak gekozen kan worden.

In de onderbouw krijgen alle leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg het vak Duits. Willen zij dit in de bovenbouw blijven volgen, dan volgen zij dit als extra vak. Toch hebben we nu voor het tweede jaar achtereenvolgens een volle klas Duits. Er is dus een grote behoefte onder onze leerlingen.

Door de ondertekening laten alle partijen zien dat het belangrijk is dat leerlingen een zo breed mogelijk aanbod van vakken krijgen en hierin hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast geloven we dat leerlingen kansrijker worden voor hun huidige en tevens vervolgopleiding.

De brief is ondertekend door Kees van Steen (Directeur van Scala), Rob Neutelings (Voorzitter van de Raad van Bestuur, ROC West-Brabant) en Mirjam Haagh (Onderwijswethouder gemeente Breda). Tevens heeft de CEO Benelux van DHL ook zijn toezegging gedaan om deze aanvraag te ondersteunen.