Onze missie

Onze missie is het ontdekken en ontplooien van de persoonlijkheid, mogelijkheden en talenten van onze leerlingen en hen te leren deze maximaal te benutten voor zichzelf en hun omgeving.

Wij verwachten dat leerlingen zich actief opstellen en hetgeen ze ontdekken, gebruiken voor zichzelf en hun omgeving. Wij dagen hen daartoe uit, maken hierover afspraken en scheppen duidelijke kaders die een houvast zijn in het leven van onze leerlingen. Zo ontdekken ze al snel dat ze meer kunnen dan ze denken.